IANTD – Wreck & Technical Wreck Manuál – vrakové potápění – autor Míra Jakoubek LDśC, IANTD Technical Wreck & Rebreather Wreck & Advanced Wreck & Wreck Instructor

Poslední korekce vrakováho manuálu pro IANTD byly doladěny při dokončení instruktorských kurzů Wreck & Technical Wreck Instructor pod vedením jednoho z našich nejzkušenějších vrakových trenérů v Polsku Lukasze Piorewicze.

Tento manulál vznikl na popud našeho prezidenta IANTD CE Alexandra Mikuly, z důvodu minimálních materiálů pro nauku vrakového potápění.

Zvláštní dík patří Robertu Kleinovi a Silvestru Pěkníkovi za základní kapitolu – Vlastní potápění na místě vraku, dále Michalovi Hevrovi za kapitolu – Vyhledávání vraků a Romanovi Virtovi za kapitulu – Krizové situace v technickém potápění. Dále za odborné recenze – Silvestr Pěkník a Peter Kubička, gramatická recenze  Klára Nebeská.

Největší poděkování patří našemu grafikoviku a designéru Jiřímu Mezerovi ze Studia Mija, spol. s r.o. a klubu LDsC / Lostdivers.cz, dále poděkování za fotografie: Míra Jakoubek, Michal Hevr, Marek Sýkora, Martin Vrtiška, Vladimír Podzimek, David Tesař, Tomáš Vachta a IANTD CE.

Tento manuál není jen, jako učební materiál, ale jako kniha vrakového potápění o obsahu 132 stran textu, fotografií a schémat, knihu lze objednat či koupit u LDsC mira@lostdivers.cz a IANTD CE iantd@iantd.cz. Cena velkoobchodní dle množství objednaných publikací, maloobchodní cena dohodou.