Po dlouhé a náročné cestě jsou obě ochranné známky již na světě – LDsC/CCR a LDsC/CCR Wreck &Cave Society!!! Dívejte se po našem cool logu po celém světě. Najdete ho jak na našich úžasných CCRkách, tak i pod sucháčem na kalhotkách  :))))

Today is a glorious day – trade marks LDsC/CCR and LDsC/CCR Wreck & Cave Society have been approved and registered ! Look for our cool logo all around the world. You will find it on our amazing CCR’s as well as on diver’s panties under the dry suit   :))))