Prohlášení týmu vývoje, výroby a testů LDsC/CCR:

Filozofie našeho projektu od samotného počátku je, aby si kvalitní eCCR mohlo dovolit co nejvíce kamarádů z našeho okruhu a také dalších potápěčů, kteří si na trhu doposud dostupné eCCR či mCCR dovolit z finančního hlediska nemohou.

Také aby se stroj – rebreather, který umí ve vodě zázraky – drží parciální tlak, mění plyn za kvalitnější, má nekratší dekomresní časy, minimální spotřebu plynů, je použitelný i pro technické potápěče do velkých hloubek – dostal i mezi běžné potápěče a stala se z něj normální standardní pomůcka jak při technickém, tak hlavně rekreačním potápění. Nejen pro fotografy, kameramany, ale i pro všechny potápěče!!!

– – – – – – – –

Declaration of the development, production and testing LDsC / CCR team:

Our project philosophy from the very beginning is to offer quality eCCR affordable to most of our friends and other divers who couldn’t afford it from financial point of view before.

Also to introduce rebreather, which can in water wonders – hold partial pressure, changes in gas quality, has the shortest decompression times, reduced gas consumption, usable also for technical divers to great depths. To offer our eCCR among all divers and to become their standard breathing device in both technical and recreational diving. Not just for underwater photographers, videographers, but for all divers !!!