Nový stánek IANTD a LDśC/CCR na potápěčské výstavě ve Waršavě, konané 14. – 15. 2. 2015, tentokrát zastoupen kolegy z Polska.